Clarinetissimo
AlasCla

ALASCALA

Het doel van CLARINETISSIMO 2019 is om GEPASSIONNEERDE EN GEINTERESSEERDE KLARINETTISTEN met een mooi artistiek niveau de gelegenheid te geven om deel te nemen aan het CLARINETISSIMO FESTIVAL - niet alleen als student maar ook als uitvoerder SAMEN met de faculteit van internationale solisten/professoren.

le but de CLARINETISSIMO 2019 est de donner des CLARINETTISTES PASSIONNES ET INTERESSEES avec un beau niveau artistique la possibilité de prendre part à CLARINETISSIMO FESTIVAL non seulement comme élève, mais aussi comme interprètes avec la faculté de solistes/professeurs internationaux.

the aim of CLARINETISSIMO 2019 is to give PASSIONATE AND INTERSTED CLARINETISTS with nice artistic level the opportunity to take part in the CLARINETISSIMO FESTIVAL not only as student but also as performers TOGETHER with the faculty of international soloists/professors.